Arxiu d'etiquetes: redacció escrits

Assessor en comunicació, community…

L’assessor en comunicació, community manager, és una de les figures importants en l’organigrama de qualsevol entitat, empresa, institució pública. La seva feina ha d’anar molt solapada amb dues altres àrees, premsa i comercial, que també pot o no incloure màrqueting.

Les seves funcions poden ser diverses però en l’actualitat i amb l’aparició i difusió de les xarxes socials, en té una important. La de difondre el missatge de l’entitat per aquestes noves vies de comunicació, incidint sobre tot en donar a conèixer qui són, com són, que són, que fan, com ho fan i quan ho fan. Aquests conceptes basats en el qui, com i que són els principals.

En el cas d’empreses aquests conceptes han de ser sempre els principals i a partir d’aquí ja es poden anar difonent els seus productes, ofertes, actualitat i altres dades que continguin prou informació. Però sobre tot cal sintetitzar i resumir de forma adequada per tal que els missatges arribin als lectors, els altres usuaris i usuàries de les esmentades xarxes. En el cas de Twitter, la síntesis de la frase ha de contenir el missatge en 140 caràcters. Ha de ser un missatge que capti les atencions i que provoqui l’interès dels lectors i lectores i faci que obrin l’enllaç o enllaços que si hagin pogut afegir. En altres xarxes, com Facebook, on aquesta condició no existeix, el redactat ha de ser del mateix estil però amb un fons que provoqui. Tampoc cal que sigui excessivament ampla ni llarg, tant sols la part important que interessa destacar. També hi ha la possibilitat dels portals a internet, els web o el blocs. En aquest punt caldrà llavors contemplar quina de  les dues opcions es pren i serà després d’haver estudiat amb cura quins són els objectius. N’hi ha molts i potser no és el moment de fer-ne un llista detallada.

Aquestes vies són en les que l’assessor de comunicació ha d’incidir. Ha de saber com ho ha de preparar i sota els criteris decidits i seguidament ha de fer la tasca de formació de la persona o persones que han de dedicar-se a completar i complimentar aquest flux d’informació.

Pel cas dels web i/o blocs hi ha una tasca important que cal tenir molt clara. El redactat dels escrits o articles ha de ser molt curós. S’ha de tenir en compte que és una finestra oberta al món i a través de la qual els ciutadans, clients, accedeixen per conèixer que hi ha. Redactar no és pas una tasca fàcil, però tampoc difícil en excés. Per redactar un article de forma clara cal tenir en compte quins conceptes s’han de transmetre i trobar les paraules adequades i el conjunt de frases a utilitzar. S’ha de conèixer les seves característiques i qualitats, les seves finalitats i el seu destí. I amb aquestes premisses i disposant d’un ample vocabulari es pot fer l’escrit o article que després quedarà per informar a qui visiti. Aprofitant les xarxes anteriorment indicades, es pot fer difusió i anunciar-ho. Un punt important és el títol que s’hi posi i les imatges que hagin d’acompanyar-lo. Dos conceptes a tenir en compte i que ajudaran a cridar l’atenció dels lectors i lectores.

Quan l’escrit és per un directiu o per un polític el concepte canvia. En primer lloc cal conèixer a la persona i saber quins són els seus estils. En l’escrit cal facilitar la màxima informació i escriure’l de forma intel·ligible, que sigui de fàcil lectura, entenedor i de fàcil assimilació. El personatge ha de tenir en les seves mans una eina que li faciliti el seu discurs, les seves paraules. No es pot fer un escrit dens. I sobre tot cal tenir clar per a qui va destinat, en quin moment i en quines condicions el dirà. Una gran quantitat d’observacions a fer de forma prèvia a la redacció. I per sobre de tot, estar en conjunció amb el personatge per haver decidit abans què vol expressar, com ho vol fer i en quines condicions.

Una funció que també ha de fer, molt important, és la d’assessorament en les seves formes, comportament, estil de vestir i com ha de ser el seu contacte amb les persones. Això requereix tenir un estudi acurat dels seus moviments i comportament. En aquests moments hi ha eines que ajuden a detectar les seves mancances i tot allò que cal ressaltar o ampliar. I aquesta tasca sí que requereix un contacte constant, al menys durant un cert temps, que permeti fer-se idea de la persona i dels seus moments.

Aquestes serien en grans trets les funcions d’un assessor de comunicació. Gaudir d’una capacitat de síntesi, anàlisi i visió de la persona. Cal saber analitzar comportaments i conèixer al personatge sense que ens digui res. Sempre s’ha d’anar un pas per endavant i així preveure les seves reaccions. I això requereix saber escoltar, observar i reflexionar. I saber generar empatia. I com a concepte important, disposar d’intel·ligència emocional. Una forma d’intel·ligència que es practica poc.